احتمال ابتلا به COVID-19 در افراد سیگاری بیشتر است

سیاست حمل و نقل

این وظیفه شماست که بدانید آیا کالایی که سفارش می دهید مجاز است به کشور شما وارد شود.

می توانید حمل و نقل ردیابی یا رهگیری را انتخاب کنید. حمل و نقل بدون ردیابی برای سفارش های بزرگتر از دو بسته رایگان است.

ما برای محموله های ردیابی نشده استرداد نمی کنیم.